Два сценарії розвитку української економіки: трендовий і цільовий

Якщо економіка України розвиватиметься інерційно, тобто якщо нічого не змінювати, то, за оцінками Українського Інституту Майбутнього, номінальний ВВП України зросте із 130 млрд дол. у 2018Е до 290 млрд дол. у 2030Е або у 2,2 рази (трендовий прогноз UIF).

Багато це чи мало? Майбутнього не знає ніхто. Українська економіка за наступні 12 років може зрости й у два, і в чотири, і в шість разів.

Проте ми вважаємо, що перед Україною повинна стояти амбіційніша мета – збільшити номінальний ВВП до 2030Е у 8 разів до 1 трлн дол. (цільовий прогноз UIF).

Це відповідає нинішньому розміру економік Індонезії (ВВП – 1 070 млрд дол.), Нідерландів (ВВП – 930 млрд дол.). Для порівняння, ВВП Польщі у 2018 р. становив 550 млрд дол., а до 2030Е буде, за нашими оцінками, 1 100 млрд дол.

Досягнення Україною мети – ВВП 2030Е 1 трлн дол. – дасть змогу:

 • увійти Україні в ТОП–20 країн світу за розміром номінального ВВП (без урахування ПКС): для порівняння у 2017 р. – 61 місце;
 • увійти в ТОП-50 країн світу за розміром ВВП на душу населення (без урахування ПКС), для порівняння у 2017 р. – 133 місце;
 • стати регіональним суб’єктом;
 • створити умови для зростання капіталізації українського бізнесу (розширення ринків збуту, зниження вартості ресурсів, підвищення конкурентоспроможності продукції);
 • забезпечити рівень доходів і якості життя українців на рівні, вищому за середній показник у Європі та країнах-сусідах.

Номінальний ВВП України, млрд дол.

Номінальний ВВП України, млрд дол.

Джерело: Укрстат, оцінки та прогнози Ukrainian Institute for the Future

Основні показники розвитку економіки України до 2030Е (KPI Стратегії)

Показник Трендовий прогноз Цільовий прогноз
Номінальний ВВП у 2030Е $290 млрд $1 000 млрд
Середньорiчний приріст $ВВП у 2018–2030ЕЕ 7,7% 18,4%
Приріст реального ВВП у грн у 2018–2030ЕЕ* 2,8% 10,5%
Офіційний курс гривні у 2030Е 60 грн/дол. 42,5 грн/дол.
Дефлятор ВВП (середньорічний у 2018–2030ЕЕ) 11,5% 11,1%
Інфляцiя (грудень до грудня у 2018–2030ЕЕ) 7,2% 6,3%
Кількість зайнятих у 2030Е 9 млн 14 млн
Продуктивність у 2030Е, на одного зайнятого 32 тис. дол. 71 тис. дол.

*Аналогічне зростання було в таких країнах: Південна Корея (11%), Гонконг (9%), Сінгапур (10%), Азербайджан (13%)
Джерело: оцінки та прогнози Ukrainian Institute for the Future

Розподіл ВВП на душу населения (без урахування ПКС) країн світу 2017 р.

Джерело: IMF

Наскільки реальна мета – зростання економіки у 8 разів за 12 років.

Аналіз країн «економічних тигрів» свідчить, що мета реальніша, ніж здається. В історії є чимало прикладів зростання економіки країни за 12 років і в 15 разів (досвід Азербайджану), у 14 разів (досвід Південної Кореї), в 11 разів (досвід Гонконгу). Важливо те, що якщо вдалося їм, то зможе і Україна.

Приклади зростання ВВП країн світу за 12 років

Приклади зростання ВВП країн світу за 12 років

Джерело: World Bank

Детальний аналіз факторів, що зробили відсталі країни «економічними тиграми», дає змогу виокремити серед них 4 основні:

 • Наявність зовнішньої небезпеки. Це був потужний чинник, що мобілізував націю та еліту.
 • Авторитарне управління країною в період реформ. При демократії реформи складно реалізувати. Реформи не можуть бути комфортні для всіх груп.
 • Контроль авторитарного правителя з боку англосаксонського світу. Авторитарний правитель може легко вдатися до диктатури й побудувати Північну Корею.
 • Гроші англосаксонського світу. Країни «економічні тигри» були просто «накачані» грошима. Південна Корея – мільярдами фінансової допомоги; Сінгапур, Тайвань, Гонконг – мільярдами доларів інвестицій, що дали змогу побудувати високотехнологічну економіку.

Завдяки чому буде досягнуто вибухового зростання економіки України.

1. Інвестиції

Є чотири основні фактори зростання економіки:

 • Приватне споживання (витрати домогосподарств)
 • Держвитрати
 • Чистий експорт (експорт з вирахуванням імпорту)
 • Інвестиції (валове накопичення капіталу)

Досвід країн «економічних тигрів» свідчить, що економічний прорив неможливий без залучення в країну інвестицій, чималих за мірками України і цілком реальних для глобальної економіки.

Саме інвестиції можуть стати драйвером зростання економіки України до 2030Е. Їх частка у ВВП повинна зрости з поточних 16% до 25–30%. Наприклад, в Японії в період найбільш динамічного зростання – у кінці 60-х років – часка інвестицій у ВВП досягла 35%, у Сінгапурі в 1970–1980 рр. – 45%, у Китаї у 2008–2017 рр. – 45%.

Інвестиції в економіку мультиплікативно приведуть до зростання ВВП, створення нових робочих місць, появи нових галузей.

За розрахунками Українського Інституту Майбутнього, щоб досягти поставленої мети, в економіку України потрібно залучити в найближчі 12 років 280 млрд дол. лише іноземних інвестицій (без урахування внутрішніх), у перспективі 3–5 років – 5-20 млрд дол. у рік. Проте, щоб інвестиції надійшли, потрібно створити для цього умови.

Інвестиції, млрд дол., цільовий прогноз

Інвестиції, млрд дол., цільовий прогноз

*обсяг зовнішніх інвестицій у різні країни світу у 2017 р.
Джерело: оцінки та прогнози Ukrainian Institute for the Future, World Bank

2. Детінізація економіки

За оцінками МЕРТ, у «тіні» знаходиться 32% ВВП (станом на 2018 р.), а це більше 40 млрд дол. Вихід із «тіні» лише 10% ВВП до 2023Е додасть до офіційного номінального ВВП 15–20 млрд дол. або до 10% реального приросту ВВП за рік.

За оцінками Українського Інституту Майбутнього, при реалізації цільового сценарію рівень тіньової економіки до 2030Е зменшиться вдвічі – до 15% офіційного ВВП.

Частка тіньового сектору в економіці України

Вихід із 'тіні' становитиме в перші 5 років $15–20 млрд

Вихід із 'тіні' становитиме в перші 5 років $15–20 млрд

Джерело: МЕРТ, оцінки та прогнози Ukrainian Institute for the Future

3. Зростання продуктивності праці

Очікується, що чисельність зайнятих в українській економіці скорочуватиметься в процесі реалізації будь-якого зі сценаріїв. Це буде зумовлено погіршенням загальної демографічної ситуації в країні: скороченням чисельності й старінням населення, а також конкуренцією на розвинутіших ринках за кваліфіковані трудові ресурси. Для побудови прогнозу ми використовували прогноз чисельності постійного населення, що надав Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України.

За трендовим сценарієм кількість зайнятих зменшиться із 16 млн до 9 млн осіб у 2030Е (за загальної чисельності населення 36 млн ос.). За цільовим сценарієм – до 14 млн. Вищого рівня зайнятості за другим сценарієм буде досягнуто завдяки стимулюванню зайнятості молоді (16–25 років) і людей пенсійного віку (старше 60–70 років), нижчому рівню безробіття, залученню трудових ресурсів із колишніх країн СНД. Однак тенденції все ж будуть негативні.

Кількість зайнятих в економіці*, тис. ос.

Кількість зайнятих в економіці*, тис. ос.

*кількість зайнятих усього: формально і неформально, найманих і самозайнятих
Джерело: оцінки та прогнози Ukrainian Institute for the Future

Зменшення пропозиції робочої сили стимулюватиме з одного боку зростання її вартості, а з іншого – процеси автоматизації та роботизації, і це в свою чергу прискорить темпи зростання продуктивності праці.

При реалізації цільового сценарію продуктивність праці в Україні до 2030Е збільшиться в 8,5 разів до 71 тис. дол. на одного зайнятого. Це відповідає нинішньому рівню продуктивності у високотехнологічних секторах таких країн як Бельгія, Данія, Фінляндія, Німеччина, Швеція.1

Продуктивність, дол. на одного зайнятого

Кількість зайнятих в економіці*, тис. ос.

Джерело: оцінки та прогнози Ukrainian Institute for the Future

Щоб досягнути мети ВВП 1 трлн дол., економічна політика України в найближчі 5–10 років повинна бути спрямована передусім на збільшення інвестицій в інновації, тобто на прискорення зростання продуктивності.

4. Нові сектори економіки

Країни, що показують впевнене зростання економіки й добробуту їх громадян, зробили ставку на HI-Tech та інновації. Наприклад, економіка Ізраїлю з 1980 р. по 2018 р. зросла в 15 разів, країна стала світовим центром науки. Експорт високотехнологічної продукції збільшився з 1990 р. у 7 разів, а прямі іноземні інвестиції в країну – у 120 разів.

Саме в цей період ізраїльський уряд зробив ставку на сектор HI-Tech. Через відсутність природних ресурсів основними перевагами Ізраїлю стали: людський потенціал, наукові інститути й центри R&D. У країні почали відкривати центри розвитку транснаціональних компаній, зокрема Google, Intel, Microsoft, IBM, Apple тощо.

Сьогодні Ізраїль – світовий лідер за часткою державних витрат на R&D у ВВП – 4,3%. Це вище середнього показника по країнам ОЕСР (2,3%). Ізраїль займає третє місце за якістю центрів R&D і лідирує за співвідношенням кількості вчених, які займаються R&D, до чисельності населення.

Українська економіка не матиме швидкого розвитку, зробивши ставку на традиційні індустріальні сектори (металургію, важке машинобудування). Щоб до 2030Е вийти на ВВП 1 трлн дол. потрібно найближчі 3–4 роки активно розвивати такі високотехнологічні сектори як R&D, робототехніка, біоінженерія, 3D-принтинг, розробка програмного забезпечення, IT-рішення для B2B, B2C з акцентом на глобальній конкуренції, фінансових технологіях (фінтех) тощо.

ВВП України, млрд дол.

ВВП України, млрд дол.

Джерело: оцінки та прогнози Ukrainian Institute for the Future

Що означає досягнення ВВП 1 трлн для головних стейкхолдерів: громадян і бізнесу.

Для громадян досягнення мети – ВВП 2030Е 1 трлн дол. – означає:

Номінальна середньомісячна заробітна платня, дол./ос.

Номінальна середньомісячна заробітна платня, дол./ос.

Джерело: оцінки та прогнози Ukrainian Institute for the Future

Середньомісячна заробітна платня в цінах 2017 р., дол./ос.

Середньомісячна заробітна платня в цінах 2017 р., дол./ос.

Джерело: оцінки та прогнози Ukrainian Institute for the Future

Для бізнесу досягнення мети – ВВП 2030Е 1 трлн дол. – означає:

 • значний розвиток традиційних секторів економіки й виникнення нових;
 • багаторазове збільшення розмірів внутрішнього ринку й спрощення доступу до зовнішніх ринків;
 • доступ до довгих і дешевих фінансових ресурсів для розвитку бізнесу;
 • простота запуску бізнесу й податкової звітності;
 • низьке податкове навантаження;
 • зростання капіталізації бізнесу.

Потенційне зростання капіталізації фондового ринку України після реалізації Стратегії, млрд дол.

Потенційне зростання капіталізації фондового ринку України після реалізації Стратегії, млрд дол.

Джерело: оцінки та прогнози Ukrainian Institute for the Future, Українська біржа

Світові бенчмарки: (капіталізація фондового ринку найбільших економік світу):

Є різні сценарії розвитку України. Українська економіка може зростати на 2–3% за рік, відстаючи від темпів зростання світової економіки й залишаючись на задвірках цивілізації. А може зробити стрибок і щорічно збільшуватися на 10–13%, досягнувши до 2030Е 1 трлн дол.

Те, яким шляхом піде Україна в найближчі 10 років, повністю залежить від політичних еліт, парламентарів, чиновників і громадян, які їх обирають, і які умови вони створять для розвитку бізнесу, залучення інвестицій, реалізації українцями своїх підприємницьких амбіцій.


1 Джерело: розрахунки Ukrainian Institute for the Future, Eurostat, World Bank