Місце і роль України у глобальному світі сьогодні. Мета на 2030Е

Роль і місце України на світовій мапі досі не визначені, по-перше, самими українцями, по-друге, глобальними гравцями.

За 27 років незалежності в українців не сформувалося бачення, що являє собою Україна на міжнародному ринку поділу праці, спеціалізації. Яким є основний продукт і бренд під назвою «Україна»? Які наші спільні цілі?

Україна слабка економічно і багата на природні ресурси, тому у світі її розглядають переважно як сировинний придаток, технологічно відсталу країну, що перебуває на периферії економічного розвитку. Що цікаво, Україна не намагається змінити позиціонування, і це підтверджує статистика. 70% українського експорту — сировинні активи.

Це стримує і прихід зовнішніх інвесторів в Україну. Річний обсяг прямих іноземних інвестицій протягом останніх п'яти років не перевищує 2—3 млрд дол. Українська економіка зростає на 2—3% на рік, тоді як зростання світової економіки становить 3,7—3,9%, країн, що розвиваються, — у середньому 4,8—5,0%, окремих країн — 8— 10%2. З такою динамікою Україна ризикує відстати від світу назавжди.

Ми вважаємо, що мета, яка має стояти перед Україною до 2030Е, — стати впливовим регіональним суб'єктом, самостійним, незалежним в ухваленні економічних і геополітичних рішень, наскільки це дозволятиме глобальна ситуація, з високою якістю життя громадян.

Регіональний суб'єкт — це країна, авторитетна державна інституція, яка може впливати на зміну балансу сил у регіоні, до думки якої дослухаються інші країни.

Більш довгострокова мета України — стати глобальним суб'єктом, центром переплетення економічних інтересів світових країн — глобальних лідерів. Для цього в Україні мають бути зосереджені економічні інтереси ключових глобальних гравців: США, Німеччини, Франції, Китаю, Японії, Росії, Індії, Ірану, ПАР, Бразилії.

Коли ці країни будуть присутні в українській економіці, то кожна з них буде меншою мірою зацікавлена в дестабілізації ситуації в Україні, у тому, щоб на її території відбувалися військові конфлікти. Будуть важливими економічне зростання України і добробут її громадян (споживачів). Цього можна досягти, зокрема, шляхом входження України в економічні об'єднання, що існують, і створенням нових спілок.


2 Дані International Monetary Fund (IMF).