Фіскальна політика України до 2030Е

6.1.1 Візія цільової фіскальної моделі 2030Е

Отже сьогодні 31 грудня 2030 року. В Україні завершується черговий цикл реформування країни.

Метою проведених реформ було створення умов для перетворення України в центр світового підприємництва. В Україні створено найкращі умови ведення міжнародного бізнесу:

 • правова й судова системи;
 • фіскальна політика з низьким адміністративним тиском і ліберальним податковим навантаженням;
 • фінансова система, що інтегрована в міжнародний ринок капіталу;
 • стрімкий розвиток нової економіки, що ґрунтується на інноваціях і створенні продукції з високою доданою вартістю.

Головною особливістю створеної системи стала концепція безподаткового підприємництва. Ця концепція передбачає, що основні податки сплачує громадянин – основний бенефіціар державного сервісу, – а також іноземні інвестори під час виведення інвестицій з країни.

У 2026 році було скасовано ПДВ, і тепер усі операції з продажу товарів і послуг на рівні бізнес-бізнес не оподатковуються.

Держава максимально скоротила як митну службу, так і податкову. Працює електронний обмін із митними органами інших країн, що дає змогу нараховувати митні збори на визначені товарні одиниці, які ввозяться в країну, в автоматичному режимі.

Податкову систему максимально спрощено. У податковій працюють фінансові аналітики, які здебільшого курують великі компанії, щоб ті не ухилялися від сплати податків, і в автоматичному режимі проводять камеральні перевірки.

Основним пріоритетом податкової та бюджетної системи стала концепція «Громадяни сплачують податки й отримують за це послуги від держави».

На підставі цієї концепції 2-ма основними податками стали:

 • податок на доходи громадян;
 • податок із купівлі громадянами товарів та послуг.

Ці податки максимально автоматизовані й у більшості випадків стягуються автоматично під час транзакції при перерахуванні грошових коштів.

Податок на прибуток також було скасовано й перетворено в податок на доходи, які виведені для споживання власниками бізнесу. Виведення капіталу з країни також оподатковується.

В Україні скасували солідарну пенсійну систему. Усі, хто не накопичив на пенсію, отримають соціальну допомогу, яка щороку індексується. Такі виплати здійснюють безпосередньо з державного бюджету.

Водночас громадяни самостійно накопичують за допомогою різних фінансових інструментів приватні пенсійні заощадження, що створює певні податкові стимули. Заохочують також допомогу батькам похилого віку від їхніх дітей.

Загалом зміна структури податків дала змогу більш гнучко їх перерозподіляти безпосередньо в місцеві бюджети. На рівні державного бюджету фінансують усього декілька статей – це Армія, Сили спеціального призначення внутрішньої безпеки, Соціальна допомога, суди, а також центральні органи влади. Решту діяльності передано на місця та фінансують із місцевих бюджетів. Місцеві органи влади краще знають, як використовувати зібрані з громадян податки. Громадяни можуть будь-якої миті відстежити, куди й на що витрачають усі їхні податки.

Загалом на рівні країни до 2030 року державні витрати зменшено до рівня трохи більше 20 % ВВП, а державний борг не перевищує 15 % ВВП. Це дає змогу впевнено дивитися в майбутнє нашої країни!

Податкова система в 2030 році ґрунтується на таких принципах:

 • Найконкурентніша податкова система у світі; юрисдикція, де хочеться вести бізнес і заробляти.
 • Переорієнтація оподаткування на оподаткування доходів громадянина, як основного споживача сервісних послуг держави.
 • Безподаткові операції бізнес–бізнес.
 • Низькі «пласкі» податкові ставки.

На підставі цих принципів сформовано цільову податкову систему, яку коротко можна назвати «10-10-10»:

 • 10% – податок з кінцевого продажу споживачу (Sales Tax, американський варіант);
 • 10% - податок на доходи фізичних осіб (ПДФО, Income Tax)
 • 10% - «податок на виведений капітал» (ПнВК), де виведення в іншу юрисдикцію оподатковується за ставкою 10%, а виведення доходу власниками на споживання дорівнює ставці ПДФО.

Бюджетна політика в 2030 році ґрунтується на таких принципах:

 • Держава – сервіс для платників податків. Громадяни контролюють видатки держави та є головними споживачами державних послуг.
 • Основні функції держави:
  • оборона, забезпечення національної безпеки;
  • фіскальна політика;
  • антимонопольне регулювання;
  • зовнішня політика, просування державних інтересів за кордоном;
  • арбітраж (судова система);
  • медицина (стандарти, невідкладна медицина, допомога під час дорогого лікування);
  • освіта (стандарти, обов’язкова шкільна освіта, держзамовлення на фахівців вузьких спеціальностей);
  • соціальна допомога нужденним.
 • Введено обов’язкову накопичувальну пенсійну систему. Громадяни накопичують на свої пенсії за допомогою різноманітних фінансових інструментів.
 • Підтримка наявних пенсіонерів відбувається за рахунок бюджету. Підтримка громадян, які не змогли накопичити на пенсію, – на рівні соціальної допомоги. Щороку проводиться індексація виплат.
 • Введено страхову медицину. Держава покриває першу й невідкладну швидку допомогу.
 • Мінімальний дефіцит бюджету.

6.1.2 Трендовий сценарій розвитку фіскальної політики України 2030Е

Основні фіскальні показники трендового сценарію розвитку наведено нижче в таблиці й на рисунках.

Ключові показники зміни державних фінансів до 2030Е при трендовому розвитку економіки

Показник 2018 Трендовий сценарій 2030Е
Державний борг до ВВП 60,6% 34,6%
Обслуговування боргу до ВВП 3,2% 2,3%
Доходи держави до ВВП 39,5% 37,4%
Видатки держави до ВВП 41,3% 37,8%
Видатки на пенсії 13,1 млрд дол. 21,8 млрд дол.
Дефіцит бюджету 1,8% 0,4%

Джерело: оцінки та прогнози Ukrainian Institute for the Future

Доходи та видатки Бюджету до 2030Е при трендовому розвитку, % ВВП

Доходи та видатки Бюджету до 2030Е при трендовому розвитку, % ВВП

Джерело: оцінки та прогнози Ukrainian Institute for the Future

Трендовий прогноз розраховано на підставі показників зростання економіки й відсутності змін ставок основних податків, а також таких припущень:

 • Держава буде утримувати дефіцит бюджету на рівні 2% ВВП, заміщуючи наявні зовнішні борги й нарощуючи внутрішній борг. За такого підходу Державний борг скоротиться до 2030Е до 34,6% ВВП, а його обслуговування до 2,3% ВВП.
 • Діюча методика індексації соціальних виплат, субсидій на оплату послуг ЖКГ і видатків на пенсії активно скорочує соціальні видатки до ВВП. До 2030Е держава зменшить соціальні видатки до 10,9% ВВП із 15% ВВП у 2018 р. А пенсійні видатки – з 10% до 7,5% ВВП, що дасть змогу до 2029–2030ЕЕ зробити Пенсійний фонд (ПФУ) бездефіцитним.
 • Більшість статей видатків індексується відповідно до номінального зростання економіки.
 • Відбуватиметься централізація управління, і виплати за загальними державними видатками будуть збільшуватись швидше за зростання економіки.
 • Видатки уряду на економічну діяльність зростатимуть і сягнуть позначки 5,2% ВВП.
 • Зростання зарплат буде дещо випереджати номінальне зростання економіки.
 • Неподаткові доходи будуть активно скорочуватись у відсотках до ВВП, і до 2030Е зменшаться до 2,4% ВВП із 5,4% у 2018 році.
 • Також під загрозою зменшення доходів – доходи від ренти й акцизів, що будуть зменшуватись у відсотках до ВВП. Водночас, для держави вони є балансувальними, і під час прийняття бюджету можуть бути скореговані.

На підставі трендового зростання економіки й зроблених припущень, запропоновано трендовий консолідований бюджет до 2030Е в номінальних цифрах і у відсотках до ВВП.

Трендовий консолідований бюджет до 2030Е, млрд грн

Показник 2018 2019Е 2020Е 2021Е 2022Е 2023Е 2024Е 2025Е 2026Е 2027Е 2028Е 2029Е 2030Е
ВВП, млрд грн 3578 4110 4652 5294 6050 6913 7899 9026 10314 11786 13468 15389 17585
Державний борг, млрд грн, кінець року 2169 2354 2547 2760 2996 3256 3544 3864 4219 4613 5051 5539 6083
Державний борг, % ВВП 60,6% 57,3% 54,8% 52,1% 49,5% 47,1% 44,9% 42,8% 40,9% 39,1% 37,5% 36,0% 34,6%
Доходи, млрд грн 1412 1602 1809 2049 2328 2644 3005 3426 3900 4444 5064 5774 6583
ЄСВ, млрд грн 228 266 306 353 410 475 551 638 740 857 993 1150 1332
Доходи Зведеного бюджету, млрд грн 1184 1336 1503 1696 1918 2169 2454 2788 3160 3586 4071 4624 5251
Податок із доходів фізичних осіб 229 267 307 355 411 477 553 641 743 860 997 1154 1337
Податок на прибуток підприємств 106 106 120 136 156 178 203 232 265 303 346 396 452
ПДВ 375 430 487 554 633 724 827 945 1080 1234 1410 1611 1841
Акцизний податок 133 151 170 192 216 243 274 309 347 391 441 496 559
Рентна плата та плата за користування надрами 50 64 69 76 84 92 101 111 122 134 148 162 178
Мито 27 31 35 40 46 53 60 69 78 90 102 117 133
Місцеві податки 61 72 81 93 106 121 138 158 180 206 235 269 307
Інші податки 6 7 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16
Неподаткові надходження 193 203 221 237 253 267 283 307 327 349 373 397 421
Інші доходи 5 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8
Видатки, млрд грн 1478 1668 1871 2110 2398 2727 3104 3518 3988 4524 5134 5828 6656
Загальнодержавні функції 192 218 247 280 319 364 417 477 548 629 724 833 960
Загальнодержавні функції 75 86 102 122 145 173 205 244 289 342 404 477 563
Обслуговування боргу 116 132 144 158 174 191 211 234 259 287 320 356 397
Оборона 97 106 119 136 155 177 203 232 265 303 346 395 451
Громадський порядок, безпека та судова влада 118 134 152 173 197 225 258 294 336 384 439 502 574
Економічна діяльність 141 180 203 242 289 344 409 467 533 610 697 796 909
Охорона навколишнього природного середовища 8 10 11 12 13 15 16 18 20 22 24 26 29
Житлово-комунальне господарство 30 30 34 38 44 50 57 65 75 85 98 112 127
Охорона здоров’я 116 126 143 163 186 213 243 278 317 362 414 473 541
Духовний та фізичний розвиток 29 32 36 41 47 54 62 71 81 92 106 121 138
Освіта 210 237 268 305 349 399 455 520 595 680 777 887 1014
Соціальний захист та соціальне + пенсійне забезпечення 537 595 657 719 798 886 985 1095 1219 1357 1511 1684 1913
ПФУ 359 398 445 494 547 608 676 752 835 928 1032 1147 1310
Субсидії ЖКГ 70 70 74 78 81 84 88 91 95 99 103 107 111
Інша діяльність у сфері соціального захисту 109 127 138 148 169 193 221 252 288 329 377 430 492
Дефіцит бюджету, млрд грн 66 66 62 61 70 84 99 92 88 80 69 54 73

Джерело: оцінки та прогнози Ukrainian Institute for the Future

Трендовий консолідований бюджет до 2030Е, % ВВП

Показник 2018 2019Е 2020Е 2021Е 2022Е 2023Е 2024Е 2025Е 2026Е 2027Е 2028Е 2029Е 2030Е
Доходи, % ВВП 39,5% 39,0% 38,9% 38,7% 38,5% 38,2% 38,0% 38,0% 37,8% 37,7% 37,6% 37,5% 37,4%
ЄСВ, % ВВП 6,4% 6,5% 6,6% 6,7% 6,8% 6,9% 7,0% 7,1% 7,2% 7,3% 7,4% 7,5% 7,6%
Доходи Зведеного бюджету, % ВВП 33,1% 32,5% 32,3% 32,0% 31,7% 31,4% 31,1% 30,9% 30,6% 30,4% 30,2% 30,0% 29,9%
Податок із доходів фізичних осіб 6,4% 6,5% 6,6% 6,7% 6,8% 6,9% 7,0% 7,1% 7,2% 7,3% 7,4% 7,5% 7,6%
Податок на прибуток підприємств 3,0% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6%
ПДВ 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5%
Акцизний податок 3,7% 3,7% 3,7% 3,6% 3,6% 3,5% 3,5% 3,4% 3,4% 3,3% 3,3% 3,2% 3,2%
Рентна плата та плата за користування надрами 1,4% 1,6% 1,5% 1,4% 1,4% 1,3% 1,3% 1,2% 1,2% 1,1% 1,1% 1,1% 1,0%
Мито 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8%
Місцеві податки 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7%
Інші податки 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
Неподаткові надходження 5,4% 4,9% 4,8% 4,5% 4,2% 3,9% 3,6% 3,4% 3,2% 3,0% 2,8% 2,6% 2,4%
Інші доходи 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0%
Видатки, % ВВП 41,3% 40,6% 40,2% 39,9% 39,6% 39,5% 39,3% 39,0% 38,7% 38,4% 38,1% 37,9% 37,8%
Загальнодержавні функції 5,4% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,4% 5,4% 5,5%
Загальнодержавні функції 2,1% 2,1% 2,2% 2,3% 2,4% 2,5% 2,6% 2,7% 2,8% 2,9% 3,0% 3,1% 3,2%
Обслуговування боргу 3,2% 3,2% 3,1% 3,0% 2,9% 2,8% 2,7% 2,6% 2,5% 2,4% 2,4% 2,3% 2,3%
Оборона 2,7% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6%
Громадський порядок, безпека та судова влада 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3%
Економічна діяльність 3,9% 4,4% 4,4% 4,6% 4,8% 5,0% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2%
Охорона навколишнього природного середовища 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%
Житлово-комунальне господарство 0,8% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7%
Охорона здоров’я 3,2% 3,1% 3,1% 3,1% 3,1% 3,1% 3,1% 3,1% 3,1% 3,1% 3,1% 3,1% 3,1%
Духовний та фізичний розвиток 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8%
Освіта 5,9% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8%
Соціальний захист та соціальне + пенсійне забезпечення 15,0% 14,5% 14,1% 13,6% 13,2% 12,8% 12,5% 12,1% 11,8% 11,5% 11,2% 10,9% 10,9%
ПФУ 10,0% 9,7% 9,6% 9,3% 9,0% 8,8% 8,6% 8,3% 8,1% 7,9% 7,7% 7,5% 7,5%
Субсидії ЖКГ 2,0% 1,7% 1,6% 1,5% 1,3% 1,2% 1,1% 1,0% 0,9% 0,8% 0,8% 0,7% 0,6%
Інша діяльність у сфері соціального захисту 3,0% 3,1% 3,0% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8%
Дефіцит бюджету, % ВВП 1,8% 1,6% 1,3% 1,2% 1,2% 1,2% 1,3% 1,0% 0,9% 0,7% 0,5% 0,4% 0,4%

Джерело: оцінки та прогнози Ukrainian Institute for the Future

Балансування Пенсійного фонду при трендовому прогнозі

Проведений аналіз свідчить, що застосування діючих методик індексації пенсій до 2029-2030ЕЕ призведе до бездефіцитності Пенсійного фонду в трендовому сценарії (при видатках ПФУ на рівні 7,5% ВВП 2030Е)

Балансування ПФУ. Трендовий прогноз

Балансування ПФУ. Трендовий прогноз

Джерело: оцінки та прогнози Ukrainian Institute for the Future

6.1.3 Цільовий сценарій розвитку фіскальної політики України 2030Е

На підставі цільового прогнозу розвитку економіки сформовано цільовий прогноз розвитку державних фінансів.

Ключові показники зміни державних фінансів до 2030Е (KPI Стратегії)

Показник 2018 Цільовий сценарій 2030Е
Державний борг до ВВП 60,6% 11,9%
Обслуговування боргу до ВВП 3,2% 0,8%
Доходи держави до ВВП 39,5% 19,4%
Видатки держави до ВВП 41,3% 20,7%
Видатки на пенсії 13,1 млрд дол. 44 млрд дол.
Дефіцит бюджету 1,8% 1,3%

Джерело: оцінки та прогнози Ukrainian Institute for the Future

Доходи та видатки Бюджету до 2030Е при цільовому розвитку, % ВВП

Доходи та видатки Бюджету до 2030Е при цільовому розвитку, % ВВП

Джерело: оцінки та прогнози Ukrainian Institute for the Future

Трансформація фіскальної системи в цільову

Трансформація фіскальної системи відбувається за такими принципами:

 • Зростання економіки при стримуванні державних видатків за неосновними цільовими статтями дає змогу проводити лібералізацію бізнес-середовища.
 • Видатки цільового сценарію індексуються не нижче трендового. Винятком є економічна діяльність держави, де пріоритетними виступають механізми державно-приватного партнерства (ДПП).
 • Зниження податків скорочує державні видатки.
 • Видатки на освіту скорочуються до середньоєвропейського рівня, потім утримуються на цільовому рівні.
 • На старті реформ застосовується зміна принципу податкової системи для максимізації зростання економіки (заміна податку на прибуток податком на виведений капітал).
 • Пенсійні видатки переводяться на виплати з бюджету та індексуються за чинними формулами індексації (зростання середньої заробітної платні + зростання прожиткового мінімуму) / 2.
 • Накопичувальні інструменти пенсійних заощаджень не використовують бюджет.

Трансформація розрахована на підставі цільового зростання економіки (ВВП 2030Е $1 трлн) та практично бездефіцитності бюджету. У разі не досягнення цільового рівня зростання економіки як компенсатори можуть бути використані: дефіцит бюджету на рівні до 2% ВВП, а також активний продаж державних земель (11 млн га) та об’єктів інфраструктури державних підприємств.

Етапи трансформації податкової системи до цільової

Пропонується до використання 11-річний план лібералізації бізнес- середовища до цільової системи «10-10-10». У 2020 та 2026ЕЕ пропонуються реформи, що змінюють принципи оподаткування:

 • 2020 – запуск ПнВК
 • 2021 – зниження ЄСВ до 17%
 • 2022 – зниження ЄСВ до 12% і ПДВ до 18%
 • 2023 – зниження ЄСВ до 6% і ПДВ до 16%
 • 2024 – зниження ЄСВ до 0% і ПДВ до 15%
 • 2025 – скасування військового збору 1.5%
 • 2026 – перехід із ПДВ 15% на податок із продажу 10%
 • 2027 – зниження ПДФО з 18% до 16%, ПнВК за операціями, що прирівнюються до виведення прибутку, до 16%
 • 2028 – зниження ПДФО до 14%, ПнВК до 14%
 • 2029 – зниження ПДФО до 12%, ПнВК до 12%
 • 2030 – зниження ПДФО до 10%, ПнВК до 10%

На підставі цільового зростання економіки й зроблених припущень, запропоновано цільовий консолідований бюджет до 2030Е в номінальних цифрах й у відсотках до ВВП.

Цільовий консолідований бюджет до 2030Е, млрд грн

Показник 2018 2019Е 2020Е 2021Е 2022Е 2023Е 2024Е 2025Е 2026Е 2027Е 2028Е 2029Е 2030Е
ВВП, млрд грн 3578 4122 4851 5934 7394 9212 11479 14303 17821 22205 27667 34474 42567
Державний борг, млрд грн, кінець року 2169 2354 2503 2617 2747 2898 3073 3278 3521 3810 4156 4572 5072
Державний борг, % ВВП 60,6% 57,1% 51,6% 44,1% 37,2% 31,5% 26,8% 22,9% 19,8% 17,2% 15,0% 13,3% 11,9%
Доходи, млрд грн 1412 1613 1862 2179 2499 2806 3148 3800 4350 5168 6112 7153 8260
ЄСВ, млрд грн 228 266 328 324 300 201 0 0 0 0 0 0 0
Доходи Зведеного бюджету, млрд грн 1184 1347 1534 1855 2199 2605 3148 3800 4350 5168 6112 7153 8260
Податок із доходів фізичних осіб 229 270 332 424 551 714 924 1102 1427 1640 1860 2075 2242
Податок на прибуток підприємств/ПнВК 106 106 80 104 137 180 235 307 401 499 607 677 732
ПДВ/Податок з продажу 375 439 516 631 708 784 916 1142 1069 1332 1660 2068 2554
Акцизний податок 133 151 177 207 241 282 329 384 449 524 613 715 836
Рентна плата та плата за користування надрами 50 64 70 81 95 111 130 152 176 205 238 277 322
Мито 27 31 37 45 56 70 87 109 135 169 209 262 322
Місцеві податки 61 72 85 103 129 160 200 249 310 387 482 601 742
Інші податки 6 7 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16
Неподаткові надходження 193 203 225 247 269 289 311 338 365 393 423 455 487
Інші доходи 5 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8
Видатки, млрд грн 1478 1668 1878 2122 2422 2795 3235 3793 4463 5270 6242 7417 8798
Загальнодержавні функції 192 218 242 264 288 315 347 388 435 492 559 638 732
Загальнодержавні функції 75 86 99 113 128 144 163 187 215 247 284 327 376
Обслуговування боргу 116 132 143 151 160 171 184 201 220 245 274 311 356
Оборона 97 106 124 150 185 226 277 345 429 535 667 831 1026
Громадський порядок, безпека та судова влада 118 134 158 191 234 287 351 438 545 680 847 1055 1303
Економічна діяльність 141 180 203 227 254 284 315 358 406 461 523 594 674
Охорона навколишнього природного середовища 8 10 11 13 14 16 18 20 23 26 29 33 38
Житлово-комунальне господарство 30 30 34 38 42 47 52 59 67 76 87 98 112
Охорона здоров’я 116 126 143 160 179 200 222 252 286 324 368 418 474
Духовний та фізичний розвиток 29 32 36 41 46 52 57 65 74 84 95 108 123
Освіта 210 237 268 311 370 461 574 715 891 1110 1383 1724 2128
Соціальний захист та соціальне + пенсійне забезпечення 537 595 659 728 810 908 1022 1154 1306 1481 1684 1918 2188
ПФУ 359 398 446 504 578 670 776 898 1040 1204 1395 1615 1870
Субсидії ЖКГ 70 70 75 76 73 69 65 61 58 55 52 49 46
Інша діяльність у сфері соціального захисту 109 127 138 148 158 169 181 194 208 222 238 254 272
Дефіцит бюджету, млрд грн 66 55 16 -57 -77 -10 87 -7 112 102 130 265 538

Джерело: оцінки та прогнози Ukrainian Institute for the Future

Цільовий консолідований бюджет до 2030Е, % ВВП

Показник 2018 2019Е 2020Е 2021Е 2022Е 2023Е 2024Е 2025Е 2026Е 2027Е 2028Е 2029Е 2030Е
Доходи, % ВВП 39,5% 39,1% 38,4% 36,7% 33,8% 30,5% 27,4% 26,6% 24,4% 23,3% 22,1% 20,7% 19,4%
ЄСВ, % ВВП 6,4% 6,5% 6,8% 5,5% 4,1% 2,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Доходи Зведеного бюджету, % ВВП 33,1% 32,7% 31,6% 31,3% 29,7% 28,3% 27,4% 26,6% 24,4% 23,3% 22,1% 20,7% 19,4%
Податок із доходів фізичних осіб 6,4% 6,5% 6,8% 7,1% 7,4% 7,7% 8,0% 7,7% 8,0% 7,4% 6,7% 6,0% 5,3%
Податок на прибуток підприємств/ПнВК 3,0% 2,6% 1,6% 1,7% 1,8% 1,9% 2,0% 2,1% 2,2% 2,2% 2,2% 2,0% 1,7%
ПДВ/Податок з продажу 10,5% 10,6% 10,6% 10,6% 9,6% 8,5% 8,0% 8,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0%
Акцизний податок 3,7% 3,7% 3,6% 3,5% 3,3% 3,1% 2,9% 2,7% 2,5% 2,4% 2,2% 2,1% 2,0%
Рентна плата та плата за користування надрами 1,4% 1,5% 1,4% 1,4% 1,3% 1,2% 1,1% 1,1% 1,0% 0,9% 0,9% 0,8% 0,8%
Мито 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8%
Місцеві податки 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7%
Інші податки 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%
Неподаткові надходження 5,4% 4,9% 4,6% 4,2% 3,6% 3,1% 2,7% 2,4% 2,0% 1,8% 1,5% 1,3% 1,1%
Інші доходи 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Видатки, % ВВП 41,3% 40,5% 38,7% 35,8% 32,8% 30,3% 28,2% 26,5% 25,0% 23,7% 22,6% 21,5% 20,7%
Загальнодержавні функції 5,4% 5,3% 5,0% 4,4% 3,9% 3,4% 3,0% 2,7% 2,4% 2,2% 2,0% 1,9% 1,7%
Загальнодержавні функції 2,1% 2,1% 2,0% 1,9% 1,7% 1,6% 1,4% 1,3% 1,2% 1,1% 1,0% 0,9% 0,9%
Обслуговування боргу 3,2% 3,2% 3,0% 2,5% 2,2% 1,9% 1,6% 1,4% 1,2% 1,1% 1,0% 0,9% 0,8%
Оборона 2,7% 2,6% 2,6% 2,5% 2,5% 2,5% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4%
Громадський порядок, безпека та судова влада 3,3% 3,3% 3,3% 3,2% 3,2% 3,1% 3,1% 3,1% 3,1% 3,1% 3,1% 3,1% 3,1%
Економічна діяльність 3,9% 4,4% 4,2% 3,8% 3,4% 3,1% 2,7% 2,5% 2,3% 2,1% 1,9% 1,7% 1,6%
Охорона навколишнього природного середовища 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
Житлово-комунальне господарство 0,8% 0,7% 0,7% 0,6% 0,6% 0,5% 0,5% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3%
Охорона здоров’я 3,2% 3,1% 2,9% 2,7% 2,4% 2,2% 1,9% 1,8% 1,6% 1,5% 1,3% 1,2% 1,1%
Духовний та фізичний розвиток 0,8% 0,8% 0,8% 0,7% 0,6% 0,6% 0,5% 0,5% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3%
Освіта 5,9% 5,7% 5,5% 5,2% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%
Соціальний захист та соціальне + пенсійне забезпечення 15,0% 14,4% 13,6% 12,3% 10,9% 9,9% 8,9% 8,1% 7,3% 6,7% 6,1% 5,6% 5,1%
ПФУ 10,0% 9,7% 9,2% 8,5% 7,8% 7,3% 6,8% 6,3% 5,8% 5,4% 5,0% 4,7% 4,4%
Субсидії ЖКГ 2,0% 1,7% 1,5% 1,3% 1,0% 0,7% 0,6% 0,4% 0,3% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1%
Інша діяльність у сфері соціального захисту 3,0% 3,1% 2,9% 2,5% 2,1% 1,8% 1,6% 1,4% 1,2% 1,0% 0,9% 0,7% 0,6%
Дефіцит бюджету, % ВВП 1,8% 1,3% 0,3% -1,0% -1,0% -0,1% 0,8% 0,0% 0,6% 0,5% 0,5% 0,8% 1,3%

Джерело: оцінки та прогнози Ukrainian Institute for the Future

6.1.4 Порівняння основних показників трендового та цільового сценаріїв

Державний та гарантований державою борг до 2030Е, % ВВП

Державний та гарантований державою борг до 2030Е, % ВВП

Джерело: оцінки та прогнози Ukrainian Institute for the Future

Видатки консолідованого бюджету до 2030Е, млрд дол.

Видатки консолідованого бюджету до 2030Е, млрд дол.

Джерело: оцінки та прогнози Ukrainian Institute for the Future

Видатки на пенсії до 2030Е, млрд дол.

Видатки на пенсії до 2030Е, млрд дол.

Джерело: оцінки та прогнози Ukrainian Institute for the Future

Видатки на оборону до 2030Е, млрд дол.

Видатки на оборону до 2030Е, млрд дол.

Джерело: оцінки та прогнози Ukrainian Institute for the Future